ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"
 
   
   

УЧЕНИЦИ

 
   
 
 
 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА

На почетку нове 2016/2017. године у школи је 398 ученикa , који су распоређени у 19 одељења.У матичној школи је 7 чистих одељења , у Врбовну 2 комбинације и у Лесковцу 2 комбинована одељења.

Подручне школе у Врбовну и Лесковцу раде у једној смени.

СТЕПОЈЕВАЦ

Млађи разреди

Разред

Бр.ученика

Бр.одељења

I

27

1

II

21+21

2

III

16+17

2

IV

19+20

2

УКУПНО:

141

7

Подручна одељења

ВРБОВНО:
I-3 и III-3 разред (комбинација)……………….9+5
II-3 и IV-3 разред (комбинација)………………2+2

ЛЕСКОВАЦ:
I-4 и III-4 разред (комбинација)………………..10+4
II-4 и IV-4 разред (комбинација )………………5+13
Укупно: 50 ученика у подручним одељењима
 

Старији разреди

Разред

Бр.ученика

Бр.одељења

V

28+26

2

VI

23+23

2

VII

28+27

2

VIII

27+25

2

УКУПНО:

207

8

Укупно ученика у матичној школи: 348 ученика
Лесковац: 32 ученика
Врбовно: 18 ученик
УКУПНО: 398 ученика


У
ЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Ученици учествују у раду ђачких организација под надзором следећих ментора:

Ред.бр.

Назив ученичке организације

Руководилац - ментор

1.

Црвени крст

Снежана Бајовић

2.

Дечји савез

Весна Маринковић

3.

Ђачки парламент

Данијела Петковић

ТАКМИЧЕЊА 

 Резултати са такмичења друштвено-језичке групе
Резултати са такмичења драмско-рецитаторске секције 
Резултати са Фестивалa „Дани хумора“ у Лазаревцу 
Резултати конкурса књижевног часописа „Змај“ 

 


 

 
 
   
 
Copyright© 2012
design by Normareclamare