ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"
 
   
   

УЧЕНИЦИ

 
   
 
 
 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА

На почетку нове 2018/2019. године у школи је 343 ученикa , који су распоређени у 18 одељења.У матичној школи је 16 чистих одељења и у Лесковцу 2 комбинована одељења.

Подручна школа у  Лесковцу ради у једној смени.

СТЕПОЈЕВАЦ

Млађи разреди

Разред

Бр.ученика

Бр.одељења

I

32

2

II

34

2

III

28

2

IV

38

2

УКУПНО:

132

8

Подручно одељење

ЛЕСКОВАЦ:
I-4 и III-4 разред (комбинација)………………..5+5
II-4 и IV-4 разред (комбинација )………………7+4
Укупно: 21 ученик у подручном одељењу
 

Старији разреди

Разред

Бр.ученика

Бр.одељења

V

45

2

VI

47

2

VII

47

2

VIII

51

2

УКУПНО:

190

8

Укупно ученика у матичној школи: 322 ученика
Лесковац: 21 ученика
УКУПНО: 343 ученика


У
ЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Ученици учествују у раду ђачких организација под надзором следећих ментора:

Ред.бр.

Назив ученичке организације

Руководилац - ментор

1.

Црвени крст

Биљана Арсенијевић

2.

Дечји савез

Весна Маринковић

3.

Ђачки парламент

Милош Ђурђевић

ТАКМИЧЕЊА 

 Резултати са такмичења друштвено-језичке групе
Резултати са такмичења драмско-рецитаторске секције 
Резултати са Фестивалa „Дани хумора“ у Лазаревцу 
Резултати конкурса књижевног часописа „Змај“ 

 


  Наставничка и одељенска већа

Р.Б.        Назив већа    Број чланова  Руководиоци
1.  Наставничко веће  35 Верица Анђелић
2. Одењенско веће млађих разреда   - Биљана Бељић
Одењенско веће виших разреда   - Љиљана Перишић
Одељенско веће петог разреда  14 Светлана Сљепчевић
Одељенско веће шестог разреда  16 Милош Ђурђевић
Одељенско веће седмог разреда  15 Љиљана Влаховић
Одељенско веће осмог разреда  15 Драгана Пакић

   Стручна већа и активи

Р.Б.  Назив стручног већа Број чланова Руководиоци
1. Стручно веће разредне наставе 12 Оливера Глигоријевић
2. Стручно веће друштвено-језичких предмета 6 Марија Маринковић
3. Стручно веће природних наука 6 Маја Јовичић
4. Стручно веће естетских дисциплина 7 Лаура Думани
5. Стручни актив за развој школског програма 9 Драгана Ивковић
6. Стручни актив за развојно планирање 6 Јасмина Роксић
7. Педагошки колегијум 7 Верица Анђелић
8. Стручни тим за професијоналну орјентацију 6 Драгана Ивковић
9. Стручни тим за интернет презентацију 3 Даниел Цвјетковић
10. Стручни тим за инклузивно образовање 11 Слободанка Мирковић
11. Стручни тим за заштиту ученика од насиља 13 Јелена Симић
12. Стручни тим за самовредновање 8 Тања Стојановић

     Ваннаставне активности

Р.Б.    Ваннаставне активности  Руководилац
1. Драмско-рецитаторска секција Љиљана Влаховић
2. Литерарна секција Данијела Петковић
3. Хор Лаура Думани
4. Папирно моделарство Драгана Пакић
5. Грађевинарство и архитектура Рада Јоксимовић
6. Ликовна секција млађих разреда Татјана Живановић
7. Ликовна секција старих разреда Татјана Живановић
8. Спортске секције Тања Стојановић
9. Секција Енглеског језика Милош Ђурђевић
10. Прва помоћ Маја Симић

 

 
 
   
 
Copyright© 2012
design by Normareclamare