ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"
 
   
   

О НАМА

 
   
 
 
 

ДОБРО ДОШЛИ НА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ОШ ВУК КАРАЏИЋ

Путујући од Београда према Лазаревцу, тридесетак километара, тик уз Ибарску магистралу стоји Основна школа „Вук Караџић“ у Степојевцу.

ОШ Вук Караџић тренутно има 343 ученика у 18 одељења. Подручна школа  у Лесковцу Колубарском има 21 ученика, где раде по 2 учитеља са комбинованим одељењима, док у матичној школи ради 8 учитеља и 21 наставник у укупно 16 одељења. Пошто је школској згради монтажној истекао рок употребе пре више од 20 година од почетка школске 2003/2004. године у школском дворишту је градилиште, а нова школа је требало да буде готова и спремна за усељење још за септембар 2004. Међутим, изградња је стала због спора извођача радова и финансијера.

Од јуна месеца 2008. године редовна настава и пратеће ваннаставне активности одвијају се у новом школском објекту који је завршен, али у целости није опремљен.

Од ове школске године стечени су услови за извођење кабинетске наставе за ученике од петог до осмог разреда. Кабинети за извођење наставе за више разреде смештени су на спрату и два (музичко и ликовно васпитање) у приземљу.

ПРОСТОР И ОПРЕМА

Као што је наведено, 60 м у матичној школи је оптимална површина за број ђака у две смене и за библиотеку и читаоницу. Библиотека има 17 метара дужину полица висине до 2,60 метара висине, 3 стаклена ормара, 2 затворена, 16 метара дужине затворених полица испод отворених полица.

Новопристигли компјутер је  монтиран у библиотеку, ради испуњења свих напред наведених циљева.

Библиотекар има собу за књигама и радним столом и непосредно је везан (вратима) са библиотеком. 

БИБЛИОТЕЧКИ ФОНД

Према типологији, библиотеке могу да буду:

  • националне,
  • народне,
  • школске,
  • високошколске,
  • специјалне.

Фонд школске библиотеке чине књиге, листови, часописи, приручници, аудио-визуелни материјал за наставне програме.

У књижевном фонду се налази 12901 књига које су фактички власништво школе, и 3163 књиге (према ревизији из 2003. године) које чине састав фонда Народне библиотеке „Димитрије Туцовић“ из Лазаревца. Највећим делом заступљене књиге чине књижевност за децу (првенствено обавезна лектра) и уопште литература из различитих области намењена ученичком узрасту. Промене школских програма довеле су до тга да је добар део библиотичке грађе такозвани „мртав фонд“, тако да велики број књига не подразумева и њихову актуелност. Заступљене су такође енциклопедије, речници, библиографије, али известан број књига штампаних у периоду до 1900. године, те на неки начин имају културну и историјску вредност као ретке књиге.

Набавке књига се врше средствима школе, врло скромно, употпуњује се и поклонима самих ученика или других дародаваца.

Важна је напомена да шпостоји потреба, а и намера да се изврши ревизија књижевног фонда у наредном периоду.

Библиотека Школе не поседује алфабетски каталог. У библиотеку стижу и часописи на које школа није претплаћена (6), а ту се врши и инвентарисање библиотечке грађе.

ЦИЉЕВИ И ЗНАЧАЈ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Библиотеке у основним школама су изузетно значајне како за културу тако и за образовање јер су неоходне за успешну реализацију наставног процеса. Оне представљају најбројнији тип библиотека са великим књижевним фондовима и значајном читалачком популацијом. Библиотекари морају и у школским библиотекама поштовати правила библиотечког послованја и придржавати се свих правилника о раду школских библиотека, те перманентно пратити не само најновије књижевне и библиотечко-информационе делатности у сарадњи са Народном библиотеком Србије. На тај начин ће и библиотека постати део васпитно-образованог процеса школе и центар за проток информација што и јесте њена основна функција. Да би ова школска библиотека била у могућности да одговори на све сложеније и разноврсније захтеве и потреба својих ученика, проширила је своју делатност и на информатичку са жељом да прерасте у библиотечко-информациони мини-центар и за почетак школа је набавила нови рачунар, Pantium IV.

Такође, школа је набавила и програм за школске библиотеке, да би у наредном периоду остварила ефикаснији рад: ажурирање података, лакша обрада података, бржи приступ и лакшу допуну података. Аутоматизација се односи како на опслуживање корисника-ученика, али и наставника, тако и на податке о библиотечком фонду и каталозима.
Постављена на савременим принципима образовања, школа а и школска библиотека је добила неке задатке и циљеве да испуни информационе, стручне, васпитно-образоване,културне и јавне функције.

Осавремењавање наставног процеса омогућен је значајном донацијом Светске банке, која је омогућила набавку савремених средстава за извођење наставе у области природних наука са најновијим лап-топом Airis, LCD пројектором Epson, обиљем DVD-a и мултимедијалних CD-a. Обучени библиотекар је носилац или квалитетан помагач у њиховом коришћењу. Ова модеризација ће допринети информационом описмењавању ученика, али и наставног рада. 

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ можете прочитати овде 

 
 
   
 
Copyright© 2012
design by Normareclamare